[Τελευταία Ενημέρωση 24/6/2018]

Η Motive Consulting για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του marketcampaign.gr ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζονται για τις εκάστοτε επεξεργασίες ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία, όπως ορίζονται αυτοί οι όροι στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 της Ευρωπαικής Ένωσης. H Motive Consulting με διαφάνεια και σεβασμό φροντίζει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με μοναδικό σκοπό την εκτέλεση των επιθυμητών επεξεργασιών των χρηστών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, αίτημα ή άσκηση δικαιώματος έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχουμε ορίσει στην διεύθυνση dpo@motive-consulting.gr
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (contact@dpa.gr) οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θεωρούν ότι παραβιάζει το διέπον νομικό πλαίσιο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Motive Consulting επεξεργάζεται τα δεδομένα με σκοπό να παρέχει τις εξής υπηρεσίες και λειτουργίες:

 • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποστολής σύντομων μηνυμάτων
 • Τιμολόγησης
 • Εξυπηρέτησης
 • Ενημέρωσης υπολοίπου, πληρωμών, αιτημάτων
 • Τεχνικής υποστήριξης
 • Αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Έλεγχο συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Motive Consulting για να παρέχει τις υπηρεσίες του marketcampaign.gr αποθηκεύει και επεξεργάζεται:

 • Στοιχεία Χρήστη:
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Διεύθυνση
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη:
  • ΑΦΜ
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη:
  • Επωνυμία
  • Διεύθυνση τιμολόγησης
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη:
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • Εmail
 • Στοιχεία που μπορεί να εισάγει ή δημιουργήσει ο χρήστης:
  • Αριθμοί Τηλεφώνων
  • Ιστορικό Μηνυμάτων
  • Στατιστικά Μηνυμάτων
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση:
  • Διεύθυνση IP
  • Cookies
 • Στοιχεία που παράγονται κατά τη χρήση:
  • Δεδομένα Επικοινωνίας

Το marketcampaign.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών και δεν ενεργεί με κανέναν άλλο τρόπο στα ίδια ή στα παραγόμενα από τις επεξεργασίες δεδομένα.
Για τα Cookies θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για στην Πολιτική Cookies.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες Δεδομένων μπορεί να είναι:

 • Οι υπάλληλοι της Motive Consulting
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της Motive Consulting
 • Όλες οι αρμόδιες Δημόσιες, Ρυθμιστικές και Δικαστικές Αρχές
 • Οι διασυνδεδεμένοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Ολοι οι συνεργάτες της Motive Consulting έχουν συμφωνήσει δεσμευτικά:

 • Να τηρούν εχεμύθεια και να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται
 • Να φροντίζουν για την ασφάλειά τους
 • Να διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα των συστημάτων τους
 • Να ενημερώνουν την Motive Consulting για κάθε περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων
 • Να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ και κάθε νομικό πλαίσιο που διέπει τις επεξεργασίες που εκτελούν

Η Motive Consulting δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα χρηστών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Motive Consulting διατηρεί τα δεδομένα του κάθε χρήστη κατά την διάρκεια της σύμβασης ώστε να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών. Οι αδρανείς λογαριασμοί και τα δεδομένα τους διατηρούνται για διάστημα 2 ετών μετά το οποίο διαγράφονται οριστικά χωρίς καμία δυνατότητα επαναφοράς.ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Motive Consulting λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΑΔΑΕ. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία δοκιμάζονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όποια μέτρα απαιτούνται.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα:

 • Πληροφόρησης για τους σκοπούς της κάθε επεξεργασίας
 • Πληροφόρησης για τους αποδέκτες που διαβιβάζονται τα δεδομένα τους
 • Πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • Εκτέλεσης επεξεργασιών στα δεδομένα τους
 • Διαγραφής των δεδομένων
 • Εξαγωγής των δεδομένων
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Όλα τα αιτήματα των χρηστών απαντώνται το συντομότερο και πάντοτε σε εύλογο διάστημα μιας εβδομάδας.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Motive Consulting δύναται να τροποποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα ενημερώσει κάθε φορά τους χρήστες που συνδέονται στους λογαριασμούς τους για νέες τροποποιήσεις Παρόλα αυτά όλοι οι χρήστες συμφωνούν να ενημερώνονται τακτικά με δική τους υπευθυνότητα για τις αλλαγές.